Image
 
 
 
Marzena Łatka
Instruktor Terapii Uzależnień
Pełnomocnik WOTUW
Tel. 501 355 424
e-mail: wotuw@zlo.czarnybor.com
Zakres obowiązków
1. monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu;
2. ocena jakości świadczeń wniosków i zaleceń;
3. opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
4. udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
5. zbieranie, opracowywanie i ocenianie danych statystycznych;
6. inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach lecznictwa odwykowego oraz osób z nimi współdziałających;
7. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do          Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Uchwała Nr XLVI / 1537 /14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.

Na stronie PARPA pojawiła się informacja o bezpłatnym Szkoleniu dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD. Projekt realizowany przez Instytut Nowej Kultury na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych.

http://parpa.pl/index.php/aktualnosci/1405-szkolenie-dla-terapeutow-uzaleznien-w-zakresie-profilaktyki-fasd

Skip to content