Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie Poradni.
Misją przewodnią personelu Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze są szeroko rozumiane: leczenie, udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia, oparte na nowoczesnych sprawdzonych metodach.
Żyjemy w trudnym czasie związanym z nieustępującą epidemią, która u wielu osób wywołuje uzasadniony lęk związany z możliwością zakażenia, szczególnie przy bezpośrednim kontakcie.
Dotarcie do Poradni środkami masowej komunikacji, szczególnie osobom mieszkającym poza obszarem działania poszczególnych placówek może nastręczać trudności natury epidemicznej oraz ekonomicznej. Wiemy też, że niezależnie od epidemii, wielu z Was chce zachować anonimowość w procesie leczenia i my te aspekty szanujemy.
Dlatego poszerzamy naszą ofertę adresowaną do Was-osób uzależnionych, współuzależnonych i rodziców osób uzależnionych.
 
Od teraz macie, Szanowni Pacjenci, możliwość korzystania z naszej pomocy drogą telefoniczną.
Abyście zostali pacjentami Poradni prosimy o to, aby Wasz pierwszorazowy kontakt diagnostyczny, miał charakter osobistego spotkania z terapeutą i lekarzem. Zorganizujemy to w taki sposób, aby te dwa spotkania odbyły się w tym samym dniu. Oszczędzimy Wam w ten sposób trudu związanego z dwukrotną osobistą wizytą w Poradni. Aby oszczędzić Wam wydatków związanych z kontaktem telefonicznym, po uzyskaniu Waszej aprobaty, będziemy w umówionym czasie telefonować do Was aby przeprowadzić sesję  psychoterapii. Zapewniamy pełną anonimowość w zakresie świadczenia, żadna z rozmów nie będzie nagrywana. Jedyne co zrobimy po sesji telefonicznej, to zaznaczenie jej w Waszej elektronicznej dokumentacji. Taki jest wymóg wynikający z umowy z NFZ. Niemniej każdy wpis pozostaje wyłącznie do dyspozycji terapeuty i lekarza Poradni. NFZ otrzymuje jedynie zaszyfrowany kod świadczenia, niezbędny do stosownego rozliczenia.
Gorąco zachęcamy do korzystania z oferowanej Wam formy leczenia w naszych Poradniach. 
Jeżeli chcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji, telefonujcie pod wskazane numery.  Jeżeli wolicie kontakty osobiste, również serdecznie zapraszamy. Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Skip to content