Informujemy Państwa, iż Administratorem Danych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze,
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
tel. 74 8450124, 74 8450125
mail: biuro@zlo.czarnybor.com

Administrator Danych wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim Robert Wodejko. Można się z nim kontaktować drogą mailową na adres: iod@zlo.czarnybor.com

Dodatkowo informujemy, że Administrator Danych wyznaczył osobę zastępującą IOD w czasie jego nieobecności jest nim Paweł Zakrzewski. Kontaktować się z nim można drogą mailową na powyższy adres.

Zarówno z IOD jak i z osobą zastępującą IOD można również kontaktować się listownie na wskazany adres Administratora Danych lub telefonicznie - numer 74 8450125.

# Informacje Administratora Danych wynikające z obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z pozyskiwaniem danych osobowych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
1 Rekrutacja – potencjalne zatrudnienie
2 Zatrudnienie - zawarcie umowy o pracę
3 Zleceniobiorca/Współpracownik - potencjalne zawarcie umowy, zawarcie umowy na podstawie przepisów prawa cywilnego
4 Pacjent - realizowanie świadczeń zdrowotnych
5 Kontakt mailowy - korzystanie z mailowego kanału komunikacyjnego
6 Konkursy Ofert Medycznych
7 Przetargi publiczne
8 Zamówienia podprogowe
9 Staże kliniczne
Skip to content