Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – Duszniki Zdrój 
Lecznictwo ambulatoryjne
ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki Zdrój
woj. dolnośląskie
tel. 74 667 11 50
fax. 74 667 11 48
dusznikizdroj(at)zlo.czarnybor.com

Skip to content