Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze otrzymał wyróżnienie w konkursie na „ Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”, którą wykonali Nasi terapeuci i pacjenci.
Otrzymaną nagrodę pieniężna, którą odebrała Nasza terapeutka Marzena Łatka przeznaczymy na zakup rakietek do tenisa stołowego dla Naszych pacjentów.
Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia. 😁. Dziękujemy
Image
Image
Skip to content