Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Rada Sołeczna

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze 
  • Kosek Tomasz - przewodniczący
  • Laskowski Stanisław - wiceprzewodniczący
  • Brojanowska Bogna
  • Skaradzińska Ewa
  • Włodarczyk-Król Anna

  

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze