Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce

 
Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 PLN
Regulamin udzielania zamówień poniżej 130 000 zł


Zamówienia poniżej 130.000 PLN w 2022 r.


 1. ZLO/ZPP/1/2022 Ogłoszenie o przetargu publicznym na dostawę środków czystości dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 05.01.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 2. ZLO/ZPP/1/2022 Zawiadomienie o wynikach na dostawę środków czystości dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 13.01.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 3. ZLO/ZPP/1/2022 Udzielenia zamówienia na dostawę środków czystości dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 21.01.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 4. ZLO/ZPP/2/2022 Ogłoszenie o przetargu publicznym na dostawę materiałów i urządzeń biurowych, druków medycznych i powszechnego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 05.01.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 5. ZLO/ZPP/2/2022 Zawiadomienie o wynikach na dostawę materiałów i urządzeń biurowych, druków medycznych i powszechnego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 21.01.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 6. ZLO/ZPP/2/2022 Udzielenie zamówienia na dostawę materiałów i urządzeń biurowych, druków medycznych i powszechnego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 28.01.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 7. ZLO/ZPP/3/2022 Ogłoszenie na dostawę leków dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 08.02.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/3/2022 Pytania i wyjaśnienia na dostawę leków dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze"
  Data dodania: 16.02.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/3/2022 Zawiadomienie o wynikach na dostawę leków dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 28.02.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/3/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 11.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 8. ZLO/ZPP/4/2022 Ogłoszenie na pełnienie funkcji IOD dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 08.02.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/4/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji IOD dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 08.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 9. ZLO/ZPP/5/2022 przetarg publiczny dotyczący wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: osuszanie ścian piwnic budynku pałacowego Zakładu Lecznictwa Odwykowego.
  Data dodania: 09.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/5/2022 Pytania i wyjaśnienia.
  Data dodania: 14.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/5/2022 Zawiadomienie o wynikach.
  Data dodania: 31.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/5/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia.
  Data dodania: 07.04.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 10. ZLO/ZPP/6/2022 przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej sal terapeutycznych na potrzeby Oddziału Rehabilitacyjnego Podwójnej Diagnozy.
  Data dodania: 16.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/6/2022 Zawiadomienie o wynikach.
  Data dodania: 31.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/6/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia.
  Data dodania: 07.04.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 11. ZLO/ZPP/7/2022 przetarg publiczny dotyczący wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji budowy podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałac i oficyna.
  Data dodania: 16.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/7/2022 zawiadomienie o wynikach.
  Data dodania: 28.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/7/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia.
  Data dodania: 01.04.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 12. ZLO/ZPP/8/2022 przetarg publiczny na aktualizację dokumentacji kosztorysowej remontu i kolorystyki elewacji budynku oficyna Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
  Data dodania: 28.03.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/8/2022 Pytania i wyjaśnienia dotyczące przetargu publicznego na aktualizację dokumentacji kosztorysowej remontu i kolorystyki elewacji budynku oficyna Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
  Data dodania: 04.04.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/8/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia.
  Data dodania: 27.04.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 13. ZLO/ZPP/9/2022 Superwizja zaspołu terapeutycznego Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
  Data dodania: 20.04.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/9/2022 Unieważnienie.
  Data dodania: 04.05.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 14. ZLO/ZPP/10/2022 Superwizja zaspołu terapeutycznego Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
  Data dodania: 05.05.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/10/2022 zawiadomienie o wynikach.
  Data dodania: 13.05.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 15. ZLO/ZPP/12/2022 Przetarg publiczny na dostawę 40 ton węgla ekogroszku dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  Data dodania: 26.05.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/12/2022 zawiadomienie o wynikach.
  Data dodania: 03.06.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk
  ZLO/ZPP/12/2022 Informacja o udzieleniu zamówienia.
  Data dodania: 14.06.2022 r. przez Administrator: Rafał Kazimierczuk

 

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze