Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce

Konkursy w 2022

Zarządzenie nr 1: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń psychologicznych w poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Kamiennej Gorze.


Zarządzenie nr 2: Konkurs ofert na realizację programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w 2022r.


Zarządzenie nr 3: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kamiennej Górze.


Zarządzenie nr 4: Konkurs ofert na realizację programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnica w 2022r.


Zarządzenie nr 5: Konkurs ofert na realizację programów terapeutycznych na rzecz mieszkańców Miasta Kamiennej Góry w 2022r.


Zarządzenie nr 6: Konkurs ofert ofert na udzielanie ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.


Zarządzenie nr 7: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.


Zarządzenie nr 9: Konkurs ofert na udzielanie ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.


Zarządzenie nr 10: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świebodzicach.


 

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze