Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Biuletyn Inforamcji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze

 

 

 


Szpital Leczenia Odwykowego powstał w 1962 roku. Pierwszym założycielem i dyrektorem szpitala był lek. med. psychiatra Leopold Cyganik, który nadzorował przystosowanie budynków do funkcjonowania szpitalnego. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci w 1962r. Od 1965 roku dyrektorem był lek. med. psychiatra Jan Juryga. Od 1973r. Dyrektorem był lek. med. psychiatra Ryszard Klusik. Od października 1999r. do 2020 Dyrektorem szpitala był mgr Jacek Kasprzak - psycholog kliniczny. Teraz Dyrektorem Zakładu jest Marek Zawada.

W 2000 roku Szpital Leczenia Odwykowego został przemianowany na Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Lokalizacja Zakładu


Położony jest na działce nr 177/3 o powierzchni 40878m2 zabudowany kompleksem obiektów, w skład których wchodzš:

Pałac - budynek główny na 60 miejsc o powierzchni 2344m2 i kubaturze 13759 m3
Oficyna -  terapia - 25 miejsc (administracja, hostel i oœśrodek szkoleniowy) o powierzchni 1448m2 i kubaturze 8959 m3

Dane rejestracyjne
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze jest jednostkę utworzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Dolnoœśląkiego pod numerem DKR 0231.


Dane adresowe
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych
od Alkoholu w Czarnym Borze
Adres: ul. Parkowa 8 , 58-379 Czarny Bór
Telefon: (74) 845 01 25
Fax: (74) 845 02 90

Witryna zakładu: zlo.czarnybor.com

Sekretariat: biuro(na)zlo.czarnybor.com
Pion inwestycyjno gospodarczy: inwestycje(na)zlo.czarnybor.com


Witryna Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia : wotuw.czarnybor.com

 

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze